Pressemeddelelse, Det Konservative Folkeparti i Gladsaxe

Konservative trækker sig fra budgetforliget
Det Konservative Folkeparti er ikke længere en del af budgetforliget for 2022.
 
For fortsat at kunne være med i budgetforliget, er vi blevet præsenteret for et krav om, at vi tilslutter os det samlede budgetforlig uden mulighed for at påvirke dele af det – og uden mulighed for at få konservative mærkesager til debat.
Det betyder blandt andet, at vi skal acceptere, at Skovbrynet Skole nedlægges, og der bygges en ny skole på Ringbo for mere end en halv milliard skattekroner. Vi stemte nej til en ny skole på Ringbo i 2019, og vi er fortsat modstandere af denne skole, da der er en fin eksisterende skole i Skovbrynet Skole.
 
Ved kommunalvalget fremlagde vi et ambitiøst politisk program med vægt på at skabe en mere sammenhængende by, reducere støjen fra motorvejene, give vores folkeskoler et tiltrængt fagligt løft og skabe flere alternativer pasningsmuligheder for børnefamilierne. Det står vi naturligvis ved, men det vil vi ikke have mulighed for at kæmpe for, på den måde budgetprocessen er tilrettelagt, hvor der er lagt op til, at enten accepterer vi den samlede pakke – ellers er vi ude.
 
Efter grundige drøftelser og overvejelser har vi derfor valgt, at trække os fra budgetaftalen. Vi kan ikke forsvare, at stemme for noget, der ikke er konservativ politik uden nogen mulighed for at få andre mærkesager til debat.
Vi vil gerne være med til at sikre, at skolerne i Gladsaxe får et løft af det faglige niveau. Det gælder både i forhold til de fysiske rammer samt den sociale og faglige trivsel for vores børn og unge. Her vil vi arbejde for løsninger, som et bredere flertal i byrådet kan støtte op om.
 
Det Konservative Folkeparti repræsenterer borgerlige stemmer, der arbejder og søger indflydelse. Men vi er ikke borgerlige stemmer, der støtter et budgetforlig, der på flere punkter strider mod vores politik uden mulighed for involvering og debat.
Vi tager altid gerne et politisk ansvar – også for de svære og upopulære beslutninger. Men når prisen for at deltage i budgetforliget er, at vi skal stemme mod konservativ politik, så er prisen for høj.
Der er store dele af budgetforliget vi er helt enige i.
 
Vi vil f.eks. fortsat støtte arbejdet med reduktion af støjen fra motorvejene i Gladsaxe og vi arbejder også fortsat for, at der kommer flere valgmuligheder for borgerne i Gladsaxe. Det gælder eksempelvis daginstitutioner, hvor vi gerne ser flere skovbørnehaver, men hvor vi må konstatere, at da det ikke er en del af budgetforliget, er det heller ikke et emne, der kan komme til debat
 
Det Konservative Folkeparti er altid parat til at tage et ansvar for Gladsaxe og de fremtidige budgetter – også selvom vi ikke er med i budgetforliget i år. Men vi mener det bør være en åben og involverende proces – ikke et ultimatum, som det vi er blevet mødt med.
 
 
Med venlig hilsen  /  Best regards
 
Henrik Sørensen
Politisk leder Det Konservative Folkeparti
Gladsaxe Byråd

Deltag i debatten online

[ff id="1"]